חייגו עכשיו
076-5997070

חתימה על ערבות לחייב

חתימה על ערבות לחייב

11 2018

אחת הסוגיות הרגישות ביותר להן אנו נדרשים במסגרת עבודתינו היא סוגיית מעמדם של ערבים שהסכימו לערוב לחובותיו של חייב בפש"ר.

ברובם המכריע של המקרים, הערבים מגיעים מתוך המעגל הקרוב ביותר לחייב. בני משפחה, בני זוג או חברים קרובים.
בהרבה מהמקרים, הערבים מודעים למצבו הכלכלי הקשה של החייב.
הם יודעים שיכולתו לעמוד בתשלומי החוב היא קטנה עד לא קיימת אבל הם חותמים בכל זאת מתוך תחושת אכפתיות ומחויבות.

חוק הערבות (תשכ"ז, 1967)

על מנת לספק הגנה מסוימת גם לערבים, חוקק "חוק הערבות". החוק מבדיל למעשה בין ערב יחיד לערב מוגן ומעגן בחוק את ההגנות השונות לכל אחד מהמצבים.

ערב יחידמי שאינו תאגיד, חברה, עמותה, אגודה שיתופית, אינו בעל עניין בתאגיד הפושט את הרגל או בן זוגו של החייב או שותפו.

ערב מוגןהינו ערב יחיד שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 ש"ח או סכום שאינו עולה על 744,263.82 ש"ח (הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים מדי שנה) במידה והחיוב הנערב מיועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי החייב, ילדיו הבגירים או הוריו.

תנאי הערבות

הערב יהיה חייב סכום השווה בדיוק לחוב עליו חתם ולא חמור ממנו. הערב יהיה חייב גם בריבית, בהוצאות ובדמי נזק ככל שאלה ייצטברו.
במידה והחייב יפרע חלק מהחוב, יחול השינוי גם על הערבות עליה חתם הערב, כלומר הערבות תקטן. במידה וסכום החוב יגדל, לא יחול שינוי זה על הערבות והיא לא תגדל.

במידה ויחול שינוי אחר בחוב, ע"פ הסכם בין החייב לנושה, תעמוד בפני הערב הזכות להחליט האם למלא את ערבותו ללא שינוי או לבטל את ערבותו במידה והשינוי פוגע בזכויות הערב.

אחריות הערב

על אף כי הערב מחוייב לנושה במידה שווה לחייב, הנושה לא רשאי לדרוש מן הערב את מילוי הערבות לפני שדרש תחילה מן החייב לקיים את חיובו למעט במקרים בהם הערב ויתר על הדרישה מן החייב.
גם אם הוגש לחייב צו קבלת נכסים או צו פירוק או שנמצא מת, בחו"ל או שמתן הדרישה כרוך בקשיים מיוחדים.

הנושה מחוייב לגלות את פרטי ההלוואה המלאים, כלומר את תחום אחריותו של הערב.
במידה ולא גילה, ניתן יהיה לפטור, במקרים מסויימים, את הערב מחובתו.

יעניין אותך גם

השארת פרטים

משרד עו"ד עידן שי עוסק בייצוג חייבים במסגרת הליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל לחברות וליחידים - חוק חדלות הפרעון החדש.


תודה!

הפרטים התקבלו וניצור איתך קשר בהקדם.