חייגו עכשיו
076-5997070

הפטר חובות בהליך החדש

למה מתכוונים כשמדברים על הפטר חובות בהליך החדש?
כדי להגשים את תכליות הליך פשיטת הרגל, עדכן הכונס הרשמי ב-1 בספטמבר 2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל , מידתי וצודק של ההליך.
זאת, תוך ניסיון לשמור על איזון בין שאיפותיו של החייב בשיקום כלכלי, לבין אינטרס הנושים לפירעון הוגן של החובות .


טרם הרפורמה בהליך פשיטת הרגל (שנכנסה לתקופה ב-2013) הדרך של חייבים לקבלת הפטר, בין אם ע"י קבלת הפטר בהליך פשיטת רגל או כל פתרון "הפטר חובות" אחר, הייתה מסובכת מאוד, מסורבלת ולעתים נמשכה שנים רבות. 

תחושות כמו ייאוש ותסכול היו מנת חלקם של החייבים, שרק רצו לכפר על טעויות עבר, ולצאת לפרק כלכלי חדש.

גם מן הצד השני, של הנושים, נרשם חוסר אמון בהליך הארוך, שבסופו זכו לקבל רק חלק זעום, אם בכלל, מכספם.

כדי להגשים את תכליות הליך פשיטת הרגל, עדכן הכונס הרשמי ב-1 בספטמבר 2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל , מידתי וצודק של ההליך.
זאת, תוך ניסיון לשמור על איזון בין שאיפותיו של החייב בשיקום כלכלי, לבין אינטרס הנושים לפירעון הוגן של החובות .

עיקרי הנהלים שנקבעו:

 

– הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ-4.5 שנים ממועד צו הכינוס למיצוי יכולת פירעון החובות.

– הכונס הרשמי ימנה מנהל מיוחד בכל תיק, מיד עם מתן צו הכינוס.
המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך בביצוע בדיקות כלכליות בנוגע יכולותיו של החייב ועל מצבת נכסיו השונים.
בסופה של הבדיקה, יגיש המנהל המיוחד תכנית פירעון לאישור בית המשפט, שתתבסס על ממצאי חקירת היכולת.

– בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר, מיד עם הכרזתו של החייב כפושט רגל.

– הרפורמה נועדה להיטיב עם החייבים ולאפשר להם שיקום כלכלי. שיתוף פעולה מלא עם הגורמים השונים ודיווח אמין ועקבי ככל שיידרשו, יסייעו לחייבים לסיים את תהליך פשיטת הרגל במהירות ובקלות.

– הגדלת הכנסותיו של החייב עשויה להביא להגדלת צו התשלומים ולאפשר לו לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן קצר יותר.

– לצד התמריצים החיוביים, תינקט גישה מחמירה כנגד חייבים שינצלו לרעה את ההליך ויבקשו להערים על המערכת.
הסתרת מידע או דיווח לא אמין, עשויים להביא לביטול ההליכים ואף להגשת כתב אישום פלילי כנגד החייב.

 תכליתם של שינויים אלה,  היא לסייע במימוש מטרת פשיטת הרגל: שיקום כלכלי ואפשרות לתת לחייב הזדמנות נוספת.
מאז נכנסה הרפורמה לתוקפה, זכו עשרות אלפי חייבים להזדמנות שנייה ולאפשרות לפתוח פרק כלכלי חדש ונכון יותר להם ולמשפחותיהם.

משרד עו"ד עידן שי מתמחה בייצוג חייבים במסגרת הרפורמה החדשה ובעל ניסיון רב בהתאמת תכנית הבראה כלכלית אישית לכל לקוח .

שירותים נוספים

צוות המשרד מתמחה במתן פתרונות יצירתיים ויעילים למגוון סוגיות הקשורות בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל של יחידים, בין היתר וביתר דגש, בנושאים הבאים:

כל שירותי המשרד

השארת פרטים

משרד עו"ד עידן שי עוסק בייצוג חייבים במסגרת הליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל לחברות וליחידים - חוק חדלות הפרעון החדש.


תודה!

הפרטים התקבלו וניצור איתך קשר בהקדם.